bControl - Ако вашият бизнес е готов да поеме повече възможности, bControl ще ви помогне. Може да се интегрира в микро, малки и средни предприятия.

Какво ще Ви осигури системата


Да управлявате и контролирате доставките, производството и продажбите по партиди.

Да менажирате взаимоотношенията с контрагентите си.

Да следите и анализирате финансовите показатели на Вашата дейност - себестойност на продукцията, обеми на продажбите, върната стока, брак, фири

Разработчик: КОМСИСТЕМ ЕООД
Първа версия: Октомври 2007
Последна версия: Януари 2018
Операционни системи: Linux, Windows Server 2008 and later, Windows 7 SP1 and later
Тип - ERP - система за управление ресурсите на предприятието
Лицензни права на КОМСИСТЕМ ЕООД
Приложимост - производствени и търговски предприятия с партидна проследимост на продукцията - месопреработвателни, млекопреработвателни, консервни /включително за замразени храни/, сладкарски, козметични

Научете повече.