КОМСИСТЕМ ЕООД

Какво ще Ви осигури системата


Да управлявате и контролирате доставките, производството и продажбите по партиди.

Да менажирате взаимоотношенията с контрагентите си.

Да следите и анализирате финансовите показатели на Вашата дейност - себестойност на продукцията, обеми на продажбите, върната стока, брак, фири

Разработчик: КОМСИСТЕМ ЕООД
Първа версия: Октомври 2007
Последна версия: Ноември 2021
Операционни системи: Linux, Windows Server 2012 and later, Windows 7 SP1 and later
Тип - ERP - система за управление ресурсите на предприятието
Лицензни права на КОМСИСТЕМ ЕООД
Приложимост - производствени и търговски предприятия с партидна проследимост на продукцията - месопреработвателни, млекопреработвателни /мандри/, консервни /включително за замразени храни/, сладкарски, козметични

Научете повече.