За нас

ЦЕЛИ

Да предложим на нашите клиенти интелигентни решения за ефективна и ценово оптимална IT среда за бизнеса им.

ВИЗИЯ

Верните решения ще вземем заедно, като почтени партньори,точно съгласувано във времето, с прецизност, професионализъм и усещане за сигурност и надеждност. За нас всеки клиент е уникален - неговата Системата за управление на бизнеса „интерпретира“ на „машинен код“ организационната и бизнес логика на предприятието.

КОИ СМЕ НИЕ

КОМСИСТЕМ е член на Националния бизнес клуб по иновации. Защитили сме успешен проект от Националния иновационен фонд Работили сме като изпулнители и подизпълнители по Оперативна програма "Конкурентоспособност"

ЕКИП

Икономисти - информатици, които проектират системи със знание за икономическата логика на бизнеспроцесите и възможностите на инструментите за разработка на подходящи за бизнеса софтуерни решения;
Математици - информатици, които реализират оптимални алгоритми за реализация на бизнес процесите и комуникационни модели на данните.

СОЦИАЛЕН АНГАЖИМЕНТ

Да привличаме млади специалисти в разработването на иновативни проекти, като споделяме опит и знания. Да задържаме опитни и знаещи специалисти, независимо от възрастта им.


КАК РАБОТИМ

Стъпка 1

Планиране -– необходим е добър анализ на съществуващите бизнес процеси;
какво налично от хардеура и придобит по-рано софтуер може да се използва, кои данни ще мигрират към новата информационна система, какъв е достатъчния обхват на системата

Стъпка 2

Оптимизация и развой– с тези системи могат и трябва да се оптимизират процесите /напр. -еднократно въвеждане и многократно използване на една и съща информация, отчитане на отговорност за участващите в бизнеспроцесите и др.

Стъпка 3

Тестване на контролен пример;

Стъпка 4

Внедряване в цялото предприятие на системата; Наблюдение и поддръжка.