COBSY 4.01.01 е софтуер за управление на продажбите по Наредба H-18, включен в списъка на одобрените от НАП софтуери под номер 341. Модул от система за управление на производството и проследимост COMSYS bControl 4.0.

КОМСИСТЕМ уведомява своите клиенти, че "ПРОДАЖБИТЕ" от версиите на софтуерните продукти от фамилията на COMSYS base Control /meat, milk, frozen food, conserv / НЕ отговарят на изискванията на наредба Н-18. Те трябва да се ъпдейтнат до версия COMSYS bControl 4.0 с модул за продажби COBSY 4.01.01.

Какво ще Ви осигури системата


Да управлявате и контролирате доставките, производството и продажбите по партиди.

Да менажирате взаимоотношенията с контрагентите си.

Да следите и анализирате финансовите показатели на Вашата дейност - себестойност на продукцията, обеми на продажбите, върната стока, брак, фири

Разработчик: КОМСИСТЕМ ЕООД
Първа версия: Октомври 2007
Последна версия: Септември 2019
Операционни системи: Linux, Windows Server 2012 and later, Windows 7 SP1 and later
Тип - ERP - система за управление ресурсите на предприятието
Лицензни права на КОМСИСТЕМ ЕООД
Приложимост - производствени и търговски предприятия с партидна проследимост на продукцията - месопреработвателни, млекопреработвателни /мандри/, консервни /включително за замразени храни/, сладкарски, козметични

Научете повече.