Изготвяне на цялостна IT стратегия


Предлагаме изготвяне на цялостна IT стратегия специално за вашия бизнес. Тя включва:

  • анализ на бизнес процесите
  • одит на различните видове софтуер и хардуер в предприятието
  • план за подобряване и развитие на IT инфраструктурата във вашата компания
  • възможност за изграждане на нова IT инфраструктура отговаряща на нуждите на вашия бизнес