Внедряване на бизнес софтуер


Имплементацията на нашия софтуер във Вашето предприятие протича в 5 основни етапа:

  1. Задълбочен бизнес анализ
  2. Софтуерна конфигурация
  3. Внедряване
  4. Софтуерна проба
  5. Обучение на персонала
Продължителността на всеки един от тези етапи, както и на цялостното внедряване на софтуера варира според различните предприятия – микро, малки и средни. За всяко едно от тях се прилага индивидуален подход, който да е максимално ефективен. По време на целия процес конфиденциалността на бизнеса на нашите клиенти е гарантирана. Неприкосновеността на вашите данни е защитена, като предварително се изготвя план на работа, според който ясно се дефинират правата на достъп за внедряването на проекта, както и за неговата поддръжка впоследствие.